Studiebesök 2017

Inom ramen för studiecirkeln "Vattnets väg" besökte vi (10 deltagare) den 22/2 VA-verken i Vislanda. Kommunens VA-chef Bertil Sandberg förevisade oss på båda platserna under ett par timmar. Han gav oss inlevelsefulla beskrivningar om processerna vid våra avlopps- och vattenverk. Många frågor ställdes och besvarades.