Björkbacken

  • 20190922 Sommarens sista dans
  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 20190922  Sommarens sista dans
  • 2019
  • 2019
  • 2019

                           Björkbacken i Hynnenäs
                   byggdes 1923 och invigdes 1924

Björkbacken ägs av Byggnadsföreningen, men SPF hyr även
dansbanan i Bygdegården till fester och danser. Vi har
lyckats få kända orkestrar som är omtyckta av de dansanta.

Bokning av musik och lokaler för 2018-2019 är klara. Nu hoppas
Västra Torsås SPF på ett stort besöksantal under kommande år
till vårt vackra Björkbacken.

                 

    Foto: