Julfest 2018

Den 12/12 kl. 16.30 firade Västra Torsås julfest. Det kom ca.55 SPF-medlemmar. Även i år fick styrelsens medlemmar ställa upp med luciatåget. Några barn till luciatåget fanns inte. Kantor Lena Karlsson deltog med sång och Viking Olsson spelade julvisor på piano. Rinkabygård servering stod för maten, som var mycket välsmakande. Ett lotteri med många fina vinster fanns också.