"Vattnets väg"

Vi träffades på Torsgåden i Lönashult varannan onsdag foto:Spjuth