181112

Kia Johnson, Brånan Vislanda, ledde säsongens sista vandring. I Mörhult var det så dags för den traditionella fikarasten.