181112

Kia Johnson, Brånan Vislanda, ledde säsongens sista vandring.
I Mörhult var det så dags för den traditionella fikarasten.