Vårfest 2018

Vårfesten var den 18 april kl. 16.30 i Hynnenäs bygdegård. Det bjöds på kallskuret på planka. Artisten Mona G. underhöll och lotteri ordnades. Det kom 47 st medlemmar till festen.