180827

Vandringen startade vid Lisebro gård cirka 6 km. söder om Blädinge vid Salens västra sida. Birgitta och Janne Carlsson från Grimslöv ledde vandringen. Totalt 11 personer deltog. Vädret var perfekt för vandring, även om vi fick några lätta regnstänk mot slutet.
Vandringens sträckning från startpunkten: Genom sommarstugeområdet norrut längs Salen till Björkelund - över vägen västerut till en vacker skogstjärn där vi stannade till en stund – vidare längs vägen mot Obylund där vi avnjöt medhavd fika i en skogsbacke – vidare genom den ståtliga allén till Oby gård där vi studerade de välrenoverade flygelbyggnaderna samt grunden till den stora mangårdsbyggnaden som brann ned under 1800-talet – söderut genom gårdsområdet med flera intressanta byggnader, tidigare trädgårdsmästeri och karpdammar – genom betesmarker åter till utgångsplatsen. Totalt gick vi cirka 6 km. under dagen.