Resa till Kosta

Skatelöv inbjöd till resa i det blå den 20/4 2015