Trivselmöte 12/9

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Alvesta Kommun, informerade och svarade på frågor om den pågående och planerade digitala utvecklingen inom kommunens vård och omsorg.