Torsgården

Den 3 maj samlades vi på Torsgården. Viking Olsson underhöll på piano. Temat var att spela in våren.