Årsmöte 2019

Årsmötet den 14 februari i Torsgården, Lönashult
Cirka 40 medlemmar närvarade.
Före årsmötets öppnande hölls en parentation, med ljuständning, för de 4 medlemmar som avlidit under 2018. Ture Petersson läste en stämningsfull dikt.
Årsmötet öppnades därefter och Bengt Qvistgaard valdes som mötesordförande.
Monica Asp återvaldes som föreningsordförande för ett år.
Ingrid Lövgren, Torne, nyvaldes till styrelsen efter Siv Krona som avgått.
Ingvar Fransson utnämndes och hyllades som hedersmedlem efter mångårigt och betydelsefullt arbete i föreningen.
Siv Krona och Anita Ståhl avtackades för sina fina insatser i styrelsen respektive valberedningen.
Efter årsmötets avslutande bjöds det på härlig smörgåstårta.