Trivselmöte  16/1

Årets första trivselmöte den 16/1 i Torsgården lockade cirka 50 besökare. Torsrummet var välfyllt och dukat för visning av filmen ”En resa längs KVBJ järnväg Karlshamn – Vislanda – Bolmen vid förstatligandet 1943”. Innan filmen startades berättade Bengt Qvistgaard om järnvägens tillkomst under slutet av 1800-talet. Den 75 år gamla filmen var svart/vit och utan ljud. Bengt kommenterade på valda ställen under visningen. Avsnitten med Ålshults station och sågverk, Torne station och Vislanda stationsområde var särskilt intressanta.
Efter filmvisningen gavs förenings- och trafikinformation. Det fanns även möjlighet att köpa den nyutgivna ”Dansboken”.
När lokalen dukats om var det dags för kaffe och smörgåsfika.