Vår förening


SPF Västra Torsås startade den 25 september 1970.

Sedan starten har ordförandena varit:
1970 – 1978 Erik Ekman
1978 – 1986 Edvin Johansson
1986 – 1996 Einar Gunnarsson
1996 – 1999 Östen Toft
1999 – 2006 Sune Johansson
2006 -- 2017 Asta Munther Fransson
2017 --          Mona Asp

Den 25 september 1970 bjöd Kronobergs Opolitiska Pensionärsförbund in pensionärerna i Västra Torsås till kommunalhuset i Lönashult där föreningen bildades.

Den första styrelsen hade följande sammansättning:
Ordförande Erik Ekman
Kassör Emil Håkansson
Sekreterare Ebbe Svanfeldt
Ledamöter Axel Johansson och John Petersson

Från starten, den 25 september 1970, var det 39 medlemmar och medlemsavgiften var 5 kr.
Den 25 november, vid det andra mötet, hade antalet medlemmar ökat till 84.

Antalet medlemmar var 2019-12-18, 169 st och 12 st vänmedlemmar. 

Den 6 juni 1978 anslöt sig föreningen till Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF).
1989 vid kongressen ändrades förbundets namn till Sveriges Pensionärsförbund (SPF).

Verksamheten har genom åren främst bestått av studiecirklar, resor, motionsaktiviteter och
olika fester.

Boulesektionen har en klubbstuga och banor i Torne.
Danssektionen anordnar sommartid ett antal danser på Björkbacken.