Avtackning

"Stickans" sista dansspelning tillsammans med "Classes" i Björkbacken. Avtackning den 27/8-17