Nu tar vi paus över sommaren i vår bokcirkel

Vår längst pågående cirkel avslutade sitt femtonde år i Bräkentorp den 2 maj.
Detta med sju sorters kakor. Varje bokälskare hade bakat sin kaka. Kniviga bokfrågor saknades inte heller.
Ledaren Britt-Inger tog bilden. Två bokslukare var förhindrade att deltaga.