Bondepraktikan

Arne Ahlquist besökte oss 5 sept 2019 och berättade om Bondepraktikans tecken om väder och vind. Nedan kan ni läsa om detta i hans skrift "Märkesdagar och vädermärken".