Månadsträff i Istorp 2016-11-03

Infört i Markbladet

  • Vinnare sommarboulen (Sigge saknas) och Jan Matsson