Stämma med Hjärnkoll 6 april 2019

Frågorna finns med efter bilderna och svaret är sist. Om det är svårt att läsa - klicka på bildens plus.