Medlemsträff Björketorp

Följande referat är infört i Markbladet