Kvarnadalen, Veddige

Kvarnadalen består av 8 kvarnbyggnader som står på en 2,5 kilometer lång sträcka vid vattendraget Ulvatorpsbäcken. Som mest fanns det 14 eller 15 kvarnar längs med bäcken. De som finns kvar idag är sannolikt byggda på 1700-talet. Kvarnarna är unika eftersom de är så många i samma vattendrag.