Skogsåkra

Vid promenaden hos Karin och Bengt Johansson i Skogsåkra fick vi bl.a. se en runsten. Skriften var omöjlig att se men i dokumentet "En historisk Runinskrift" av Ivar Lindquist kan man se en avteckning i krita (finns med i bildgalleriet). I dokumentet kan man också läsa att runskriften lästes som: Kerstin :: ae. aki : siu. Denna text tolkades som: Kerstin (danske kungen Kristian I) äger icke sjö (Horredssjön). Inskriften tros vara från 1400-talet. Stenen markerade gränsen mellan Västergötland och Danmark (Halland). Efteråt blev vi bjudna på kaffe av Karin och Ingegerd med flera och Bengt berättade om verksamheten på gården.