Årsmöte 2016

Årsmötet den 4 februari i Öxnevalla Församlingshem.