Kilastugan 31 aug 2020

Anders Andersson, Kilen, ledde årets första (!) promenad från Kilastugan och berättade om torpen vi gick förbi och om människorna som levde där.