Årsmötet 2020

Följande referat är infört i Markbladet