Medlemsträff Öxnevalla September

Arne Ahlqvist var kvällens underhållare och han lämnade över en skrift i ämnet som han kallat "Märkesdagar och vädermärken". Denna skrift som består av 4 sidor finns inlagd under rubriken Övrigt.