Sommarträff 31 maj

I Markbladet har nedanstående referat publicerats.