Promenad 18 mars

Denna gång blev det en tur från Hedevallen och förbi Fraktkedjans grustag och sedan förbi Heden tillbaka till fotbollsplanen för fika.