Aktiviteter hösten 2021

Under hösten återupptas det mesta av våra aktiviteter. Se under listen till vänster. De flesta aktiviteterna bedrivs i samarbete med Vuxenskolan.