Tävlingen Hjärnkoll

Bilder från tävlingen Hjärnkoll i Rångedala 11 jan 2019. Sist i bildserien finns de rätta svaren.