Handlingar vid årsmötet i Horreds Bygdegård den 6 februari 2020

Kallelsen skall enligt stadgarna finnas tillgängligt på hemsidan senast 6 veckor före årsmötet. Övriga handlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, programblad) kommer att läggas in på denna sida allt eftersom och skickas ut till dem som har anmält e-postadress. Handlingar kommer även att finnas på årsmötet. För att spara pappers- och kopieringskostnader skickas/lämnas enbart kallelse och programblad till alla medlemmar.