Resa Onsala och Va Frölunda

Besök hos Onsala Observatorium och Kahls Kaffe AB, Västra Frölunda