SPF-kören

Körverksamheten återupptogs i Öxnevalla församlingshem den 27 september 2021. Efter juluppehållet ställdes de två första övningarna in, återigen p.g.a. pandemin. Klicka på länken nedan för att se vårens övriga tider. I kalendern kan man också se när övningarna är. Körledare Gun kan nås på 073-372 10 28 och Bengt på 0708-63 00 35.