Träff Bertil Hagström

Bertil kåserade och visade bilder över ämnet "Doktorn, patienten och medicinerna" den 15 nov 2018.