Fjärås Bräcka

Promenaden 2 september, saxat ur Fjärås Bräckas folder:
Fjärås Bräcka är en mäktig israndsbildning som ligger tvärs över Lygnerns dalgång och dämmer upp sjön Lygnern till 15 meter över havsytan. Från bräckans krön kan du se långt över Lygnern, Fjäråsslätten och Kungsbackafjorden. Fjärås Bräcka är del av randmoränkomplexet Göteborgsmoränen som sträcker sig över Lindome in mot Göteborg.