SPF Seniorerna kommenterar rututredningens slutbetänkande

Rututredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. SPF Seniorernas expert i utredningens referensgrupp uttalar sig i frågan.

  • – Behov av ett äldrerut saknas och riskerar att negativt påverka den behovsprövade äldreomsorgen, säger Kjell Hansson.

– Avdrag för ruttjänster är populärt bland landets seniorer, och tjänsterna kan vara ett komplement till den omsorg och service som kommunen erbjuder. Det är därför som SPF Seniorerna stöder en utvidgning av rutavdraget till fler tjänster och en sammanlagd höjning av taket för rut- och rotavdrag till 75 000 kronor. Men vi vill inte ha ett särskilt rutavdrag för äldre. Det vore onödigt utpekande. Samma rutavdrag ska gälla för alla, oberoende av ålder. Behov av ett äldrerut saknas och riskerar att negativt påverka den behovsprövade äldreomsorgen, säger Kjell Hansson, ledamot i förbundsstyrelsen och SPF Seniorernas representant i Rututredningens referensgrupp.

Klicka här för att läsa SPF Seniorernas remissvar på Rututredningens första förslag

Klicka här för att läsa SPF Seniorernas undersökning om seniorers inställning till rutavdrag