Eva Eriksson i Aftonbladet om att äldre ratas i undersökningar om corona

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson syntes i helgen i Aftonbladet om att personer över 80 år inte tillfrågas i myndigheternas undersökningar. Den massiva kritiken har givit resultat och MSB och Folkhälsomyndigheten överväger nu att ändra sina urvalskriterier.