SPF Seniorerna efterfrågade nya tydliga regler som ger seniorer större möjlighet att träffas

Eva Eriksson, förbundsordförande, och Peter Sikström, generalsekreterare, hade idag ett digitalt samtal med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

  • Printscreen från dagens möte med Johan Carlson och Lena Hallengren.

Johan Carlson aviserade att Folkhälsomyndigheten hoppas kunna komma med nya rekommendationer för landets seniorer inom kort.

Vidare framförde Johan Carlson att han anser att SPF Seniorerna bedriver verksamheten på ett skickligt sätt.

Eva och Peter underströk att ensamheten är den största fienden för efterlevnaden av dagens rekommendationer till äldre. När vi nu går mot kallare tider måste vi få regler för hur vi på ett säkert sätt kan träffas inomhus. Tydligare regler från myndigheten ger större säkerhet och efterlevnad medan otydlighet skapar egna tolkningar och hemmasnickrade lösningar.