Årsmöteshandlingar

2021
- Dagordning
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för 2020
- Revisionsberättelse för 2020
- Ekonomisk rapport för 2020
- Budgetförslag för 2021
- Valberedningens förslag
- Verksamhetsplan 2021
- Inkomna motitioner (inga mottagna)
- Styrelsens yttrande över inkomna motitioner (ej aktuellt)

2020
- Dagordning
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för 2019
- Revisionsberättelse för 2019
- Ekonomisk rapport för 2019
- Valberedningens förslag 
- Verksamhetsplan 2020
- Inkomna motitioner (inga mottagna)
- Styrelsens yttrande över inkomna motitioner (ej aktuellt)

2019
- Dagordning
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för 2018
- Revisionsberättelse för 2018
- Resultat- och balansräkning för 2018
- Utgifter för diverse aktiviteter 2018
- Valberedningens förslag
- Inkomna motioner
- Styrelsens yttrande över inkomna motioner

2018
- Dagordning
- Årsmötesprotokoll 
- Verksamhetsberättelse för 2017
- Revisionsberättelse för 2017
- Resultat- och balansräkning för 2017
- Utgifter för diverse aktiviteter 2017
- Valberedningens förslag
- Förslag till ny föreningsstadga

2017
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för 2016
- Revisionsberättelse för 2016
- Resultat- och balansräkning för 2016
- Förteckning över utgifter för diverse aktiviteter 2016

2016
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för år 2015
- Revisionsberättelse för 2015
- Resultat- och balansräkning för år 2015
- Förteckning över skulder 2015
- Förteckning över utgifter för diverse aktiviteter 2015

2015
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för år 2014
- Resultaträknig för 2014
- Balansräkning för 2014
- Förteckning över diverse skulder och fordringar 2014

2014
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för år 2013
- Resultat- och balansräkning för 2013
- Förteckning över diverse skulder 2013
- Förteckning över utgifter för diverse aktiviteter 2013
- Valberedningens förslag

2013
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för år 2012
- Resultat- och balansräkning för år 2012

2012
- Årsmötesprotokoll