Aktiviteter

Våra aktiviteter har vi delat in i fasta och övriga aktiviteter.

Fasta aktiviteter
Dessa aktiviteter äger rum på återkommande "fasta" dagar, till exempel bridge på tisdagar och torsdagar. Klicka här eller välj Aktiviteter - Fasta aktiviteter i menyn.

Övriga aktiviteter
Den här typen av aktiviteter planerar vi halvårsvis. Vissa kan även tillkomma med kortare varsel. Klicka här eller välj Aktiviteter - Övriga aktiviteter i menyn.

Genomförda (övriga) aktiviteter
Referat av genomförda aktiviteter hittar du genom att klicka här eller välja Aktiviteter - Genomförda aktiviteter i menyn.