Viktiga hemsidor

Här är några hemsidor som du kan ha nytta av.


Kom gärna med förslag på flera viktiga hemsidor. Mejla till webbredaktören.

swedenabroad.se
Den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat. Tillhandahåller viktig information till dig som planerar en utrikesresa eller redan befinner dig utomlands.

fass.se (använd på dator)
mobil.fass.se 
(använd i smarttelefon)
Här hittar du det mesta om godkända läkemedel i Sverige både för människor och djur. Här får du veta hur du ska använda ett läkemedel på rätt sätt, vilka eventuella biverkningar det har, om du får dela på tabletter och i så fall hur. Du kan också ta reda på om ditt apotek har det läkemedel du behöver i lager, och vad det kostar inom läkemedelsförmånen.

1177.se
Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

upplands-bro.se/nyheter
Senaste nytt från kommunen.

ubro.se
Nyhetsblad för kommunen.

msb.se
Samlad information om vad MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) gör och vilken roll de har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

swish.nu
Hemsidan innehåller bl.a. anvisningar hur du använder Swish.

Test