Styrelse 2021

Styrelseledamöter väljs på föreningens årsmöte i februari varje år.

Ordförande

Martin Normark

Vice ordförande

Johan Axenholm

Sekreterare & medlemssekreterare

Gerthy Ahlsén

Kassör

Lillebil Grass

Ledamot

Tina Teljstedt

Ledamot

Gerd Gustafsson

Ledamot

Marie-Louise Bernstone Eriksson