Kommunala Pensionärsrådet – KPR

Historik

För lite mer än 40 år sedan bildades de första pensionärsråden i kommunerna. Ett skäl till det var att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas kontakt med och inflytande i den lokala politiken. Ett annat skäl var att pensionärsorganisationerna, från början främst PRO, ville ha bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som var viktiga för pensionärerna.

Idag finns det pensionärsråd, KPR, Kommunalt PensionärsRåd i de flesta av landets 290 kommuner. LPR, Landstingets Pensionärsråd, eller motsvarande finns i de flesta län. I större städer med stadsdelsförvaltningar finns SPR och i några regioner RPR. Pensionärsråd är ingen lagstadgad verksamhet. Det medför att råd både kan läggas ner och återuppstå, ibland i ny form.

Vi ska vara med och påverka besluten

För många av oss äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för vår livskvalitet och vårt välbefinnande. Det kan handla om möjligheten att få en bra äldreomsorg, kollektivtrafik och färdtjänst eller att det finns tillgång till sociala mötesplatser, lämpliga bostäder eller sjukvårdspersonal med tillräcklig kunskap om äldres sjukdomar. För SPF Seniorerna är det därför viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut på dessa nivåer. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.

Att ha delaktighet och inflytande i samhället och över sin egen livssituation är det första av våra folkhälsomål i Sverige. Detta är en viktig förutsättning för att uppnå god hälsa. Men påverka kan man göra på olika sätt. Inte minst har sociala medier, t ex Facebook, ökat möjligheten att föra fram sina åsikter – ensam eller tillsammans med andra. Den vanligaste vägen är dock fortfarande via olika råd och samverkansgrupper.

Klicka här för att komma till kommunens hemsida med information om KPR. Här finns bl. a. mötesdagordningar och protokoll.