Lunchträff och studiebesök

Den första mars var det dags för vårens andra lunchträff. Den 13 mars var det ett mycket intressant studiebesök på Ersta museum, som var det första av två. En dubblering äger rum 20/3, för de som inte kom med på det första besöket.

  • Intressant studiebesök på Ersta museum

Nu finns rapporter från båda dessa aktiviteter under Minnesbilder.