E-faktura nu möjlig för medlemsavgiften i vår förening

Nu kan du anmäla till din internetbank att du vill ha e-faktura på medlemsavgiften till SPF Seniorerna, bg 505-1743.

Förbundet centralt hanterar fr.o.m. 1919 våra medlemsavgifter via s.k. "central uppbörd".

Om du anmäler e-faktura före årsskiftet får du e-faktura redan för avgiften 2020, som är oförändrad 265 kronor.

Vänmedlemmar betalar som tidigare 100 kr/år direkt till vår förening på
pg 44 80 07-5 eller bg 270-9095.