Två nya rapporter

Nu finns en rapport från aktivitetsmötet om "Livsstil och hälsa" och en rapport från höstens första lunchträff i Brostugan på Kärsö.

  • Mai-Lis Hellénius avtackas av Margaretha Östling