Kräftfesten dokumenterad

Nu finns en rapport från kräftfesten under Minnesbilder. Där finns också en kort rapport från månadsträffen, som inte kom att handla om "Det glada 50-talet" utan om Sidenvägen...

  • Kräftorna färdiga att ställas ut på borden