Ölkaféer och lunchträff

Nu finns rapporter från aktivitetsmötet om ölkaféer och från lunchträffen på Pontus in the Park under Minnesbilder.

  • Bild från ett typiskt ölkafé