Pensionärsrådet om Färdtjänst

Pensionärsrådet fick i sitt senaste möte besök av Fredrik Wallén, ordförande för Färdtjänstnämnden, Region Stockholm, som informerade om Färdtjänst: Färdtjänst genomför ca 11.000 resor per dag, varav ca 2.500 är sjukresor Det finns i dag i Region Stockholm ca 70.000 färdtjänstberättigade personer.