Digitala betalningar

Digitala betalningar, betala med Swish, göra bankärenden med mobilen mm. Det måste vara minst 15 st för att det ska bli en kurs. Kursen pågår i tre timmar. Du kan ta med din smarttelefon eller komma ändå. Det är Länsstyrelsen som tagit fram kursen. Lista för intresseanmälan på månadsmötet. Ansvarig Runa Fager telefon 070-2932678 eller 0155-57148.

  • Smartphone

SPF Seniorerna Kiladalen

Digitala betalningar, betala med Swish, göra bankärenden med mobilen mm.

Det måste vara minst 15 st för att det ska bli en kurs. Kursen pågår i tre timmar. Du kan ta med din smarttelefon eller komma ändå. Det är Länsstyrelsen som tagit fram kursen. Lista för intresseanmälan på månadsmötet. Ansvarig Runa Fager telefon 070-2932678 eller 0155-57148.