191111 Månadsmöte, Camilla Hansson framtidsfullmakt

  • Framtidsfullmakt

Månadsmöte den 11 november 2019. Denna grådisiga novemberdag samlades ca 100 medlemmar till månadsmöte. Catarina hälsade oss alla välkomna och speciellt fyra nya medlemmar.

Programmet denna dag handlade om framtidsfullmakt och det var Camilla Hansson, jurist på Arvidssons begravningsbyrå som informerade oss. Grunden är en lag från 1 juli 2017.

En skriven framtidsfullmakt börjar gälla när behov uppstår. Alltså inte den dag den är underskriven utan för FRAMTIDEN. När den som är fullmaktsgivare drabbas av en sjukdom eller psykisk ohälsa som är ett varaktigt tillstånd aktiveras fullmakten. Fullmaktshavaren beslutar när framtidsfullmakten ska börja gälla. Denna person eller personer informerar berörda anhöriga och banken. Det är viktigt att alltid ha originalet som är underskrivet och bevittnat vid kontakt med banken.

Framtidsfullmakten behöver inte registreras när den skrivs utan aktualiseras när fullmaktsgivaren drabbas av varaktig ohälsa. Utan en framtidsfullmakt kan den anhörige tex. Inte sälja ett hus utan då måste en god man tillsättas.

Vid en kortvarig sjukdom som inte är bestående kan en Anhörigbehörighet ordnas så att någon kan betala löpande räkningar under en kortare period.

Före kaffet som Bergshammarskommittén ordnat blev det lite pausgympa. Därefter info från Vandringsgruppen. Lista att boka jullunchen. Cirkel om digitala betalningar i vår om intresse finns. Landskapscirkeln pågår. Anmälan till Kung Blackes gycklare i Vadsbro den 26/1-2020. Påminnelse att ladda ner appen 112. Cinderellakryssning i mars.

Sångkören framförde flera trevliga melodier. Därefter lotteridragning med som vinst en karta ägg och saffran till julbaket

Catarina avslutade dagens möte och tackade alla medlemmar som kommit.

Vid pennan Inger Frisk

Bild: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen